Orzecznictwo medyczne

NNW

Od kilku lat z powodzeniem działamy na rynku elektronicznego orzecznictwa medycznego na rzecz i w imieniu Towarzystw Ubezpieczeniowych. Wykorzystując innowacyjne technologie stworzyliśmy autorski system informatyczny wspomagający orzecznictwo medyczne w zakresie ustalania trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zbudowaliśmy sieć placówek medycznych prowadzonych przez doświadczonych lekarzy orzeczników wszystkich specjalizacji. Intensywnie się rozwijamy i wciąż poszerzamy sieć dostępnych gabinetów lekarskich na terenie całego kraju. Dzięki temu możemy sprostać potrzebom Towarzystw Ubezpieczeniowych w zakresie likwidacji szkód osobowych NNW.

W chwili obecnej oferujemy klientom trzy sposoby wydawania orzeczeń lekarskich NNW:

 1. Orzecznictwo komisyjne (badanie naoczne) - Przeprowadzamy badania lekarskie z udziałem odpowiedniego lekarza specjalisty w miejscu i terminie dogodnym dla poszkodowanego. Sprawnie i szybko informujemy pacjenta o terminie badania lekarskiego, a orzeczenia lekarskie przekazujemy do TU do 24h po przeprowadzonym badaniu lekarskim.
 2. Orzecznictwo zaoczne – Specjalista orzecznik otrzymuje zlecenie oraz komplet dokumentacji medycznej, na podstawie której zaocznie wydaje ocenę trwałych następstw urazu. Zlecenie jest przekazywane do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w ciągu 24h od przekazania zlecenia do realizacji.
 3. Orzecznictwo wyjazdowe – Oferujemy także dojazd do tych poszkodowanych osób, które nie są w stanie samodzielnie stawić się na badaniu. Ustalamy termin wizyty lekarskiej w miejscu pobytu pacjenta, ponieważ jego dobro jest dla nas bardzo ważne.

OC

Jesteśmy przygotowani do wieloaspektowej oceny stanu zdrowia poszkodowanego pod kątem ubezpieczeń OC. Kompleksowa opinia lekarska to opinia wydawana przez wyspecjalizowanego lekarza orzecznika. Składa się z ustalenia rozmiaru uszkodzeń ciała lub uszczerbku zdrowia oraz odpowiedzi na postawione pytania i kwestie do ustalenia wymagające wiedzy medycznej.

W zależności od potrzeb Towarzystwa Ubezpieczeniowego orzecznik może umieścić w opinii medycznej ocenę zasadności kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich lub okresu niezdolności do pracy.

Opinia może być wydana bez badania lekarskiego w oparciu o analizę dokumentacji medycznej lub w oparciu o wynik bezpośredniego badania. Jeżeli dokumentacja medyczna jest niewystarczająca lub budzi wątpliwości wydającego opinię, wówczas może on zamówić badania naoczne. Takie badanie odbywa się w gabinecie orzeczniczym lub w miejscu pobytu poszkodowanego.

Dlaczego mentax.pl?

Usługa likwidacji szkód osobowych NNW i OC w systemie Mentax.pl obejmuje opiekę profesjonalnego audytu wewnętrznego każdego wydanego orzeczenia medycznego. W skład audytu wchodzą znakomici lekarze specjaliści oraz wykwalifikowani pracownicy Mentax.pl, co gwarantuje przekazywanie orzeczeń rzetelnych i prawidłowych pod względem formalnym, jak i technicznym.

Korzyści ze współpracy z nami:

 • sprawna obsługa każdego zlecenia, czyli wydanie pod względem formalnym orzeczenia,
 • płynna komunikacja między naszym klientem a lekarzami i pracownikami Mentax.pl, co znacząco wpływa na sprawność i jakość świadczonych usług,
 • oszczędność czasu poprzez przyspieszenie transferu dokumentów,
 • obniżenie kosztów, dzięki minimalizacji czasu realizacji zlecenia,
 • korzystanie z możliwości najnowszych technologii,
 • dostęp do rozbudowanej bazy placówek medycznych na terenie całej Polski,
 • gwarancja szybkiego i skutecznego przekazywania zleceń przez nas do orzeczników,
 • szybkie i skuteczne informowanie pacjentów o terminie badania lekarskiego,
 • naturalna troska o pacjentów, dla których organizujemy także dojazdy lekarza,
 • gwarancja ochrony danych osobowych, która jest realizowana przez zmaksymalizowanie cyfrowego bezpieczeństwa przekazywanych dokumentów z wykorzystanie Certyfikowanego Połączenia SSL

Nasi pracownicy przeszli szkolenia z zakresu bezpiecznego administrowania i przetwarzania danych osobowych, aktywnie nadzorują bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Nasza baza składa się z najlepszych lekarzy specjalistów w Polsce.

Współpracują z nami lekarze orzecznicy z bogatym doświadczeniem zawodowym o specjalizacjach:

 • Chirurgia ogólna, dziecięca i onkologiczna,
 • Ortopedia i traumatologia,
 • Neurologia i neurochirurgia,
 • Okulistyka i otorynolaryngologia,
 • Choroby wewnętrzne oraz kardiologia,
 • Stomatologia, chirurgia stomatologiczna,
 • Psychologia i psychiatria.

Gwarantujemy doskonała opiekę poszkodowanym.

Dbamy, aby pacjent otrzymał kompletną informację o terminie oraz miejscu badania lekarskiego. Informacje te przekazujemy telefonicznie wiadomością SMS lub drogą pocztową. W ciągu dnia dostępna jest nasza infolinia, gdzie pacjenci uzyskają potrzebne informacje lub mogą zmienić termin badania lekarskiego.