Likwidacja uproszczona

Usługa

Uproszczona likwidacja szkód odbywa się drogą telefoniczną. W Koszalinie, w którym mieści się główna siedziba naszej firmy, obsługujemy punkt Call Center, gdzie przygotowane są stanowiska przeznaczone do obsługi uproszczonego procesu likwidacji szkód. Wszystkie nasze rozmowy są nagrywane i archiwizowane przez okres 6 miesięcy.

Usługa ta daje fantastyczne możliwości szybkiej i satysfakcjonującej, zarówno dla klienta jak i towarzystwa ubezpieczeń, zakończenia procedury likwidacji szkody. Zaletą tego systemu jest szybkie zgłoszenie i rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie.

Zarządzamy stałym zespołem w pełni przeszkolonych i wyspecjalizowanych w tej dziedzinie likwidatorów, liczącym 25 osób, którzy są w stanie telefonicznie zlikwidować do 500 szkód dziennie z zachowaniem najwyższych standardów.

Od marca 2007 roku przyjęliśmy do likwidacji około 25 tys. szkód powstałych z ubezpieczeń majątkowych, OC wspólnot i zarządców nieruchomości.

Wspieraliśmy też firmy ubezpieczeniowe w momentach wystąpienia szkód masowych, które związane były z powodziami w 2009 roku oraz z dużymi opadami śniegu w roku 2010.

Jak to działa

Kontakt likwidatora z poszkodowanym następuje telefonicznie. Podczas rozmowy ustalamy wielkość, zakres i rodzaj uszkodzeń jednocześnie tworząc wyliczenie kosztorysowe.

 • Ubezpieczony zgłasza szkodę Firmie Ubezpieczeniowej przez telefon lub internet.
 • Po zgłoszeniu szkoda jest analizowana pod kątem spełniania kryteriów uproszczonej ścieżki likwidacji szkody i przekazywana do Mentax.pl, czyli do nas
 • Nasz pracownik zapoznaje się z dokumentacją sprawy i kontaktuje się telefonicznie z klientem, aby na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji uzupełnić kosztorys szkody.
 • W trakcie jednej rozmowy, bez wizyty rzeczoznawcy, klient otrzymuje pełną informację o uproszczonej procedurze oraz informację o wysokości odszkodowania. Naszym specjalistom do spraw likwidacji uproszczonej wystarczy tylko opis szkody podany przez klienta.
 • Po uzupełnieniu numeru konta poszkodowanego, wysyłamy w pełni uzupełniony kosztorys do Firmy Ubezpieczeniowej. Ubezpieczony ma też możliwość dostarczenia rachunków za naprawę szkód, nie jest to jednak niezbędne.

Korzyści

Uproszczona likwidacja szkód z nami to:

 • własne call center i dedykowani konsultanci
 • sprawna telefoniczna obsługa każdego zlecenia
 • nagrywane i archiwizowane rozmowy, które trzymamy przez 6 miesięcy
 • wyjątkowo szybkie rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie
 • możliwość likwidacji dużej liczby szkód w krótkim czasie
 • oszczędność czasu poprzez skrócenie procedur
 • znaczne obniżenie kosztów związanych z obsługą klienta
 • wsparcie w krytycznych momentach wystąpienia szkód masowych