Likwidacja szkód z tytułu utraty dochodu

Usługa

Świadomość ubezpieczeniowa poszkodowanych oraz częste wsparcie ze strony firm trzecich stawia towarzystwa ubezpieczeniowe przed nowym wyzwaniem przy rozpatrywaniu wygórowanych i słabo udokumentowanych rzekomych strat, powstałych w uzyskaniu dochodów.

Właśnie dlatego, jako podmiot gospodarczy z szerokim doświadczeniem w likwidacji szkód majątkowych w terenie oraz na podstawie dokumentacji, proponujemy usługę w postaci analizy roszczeń poszkodowanego przez ekspertów z zakresu księgowości oraz kadr i płac.

Wskazujemy wszelkie nieprawidłowości, które mogą sugerować próbę wyłudzenia nienależnego odszkodowania. Dzięki naszemu zaangażowaniu również w postępowaniu przygotowawczym, prowadzonym przez policję, część spraw zakończyła się w sądzie, a roszczenia oddalono w całości.

Jak to działa

Nasze działania możemy podzielić na trzy główne etapy: Analiza, Ekspertyza oraz Wnioski.

 • Analiza
  Wynikiem jest wskazanie poszkodowanemu brakujących dokumentów koniecznych do dostarczenia
 • Ekspertyza
  Po otrzymaniu dokumentów wydajemy końcową ekspertyzę lub kolejny wykaz dokumentów, gdy poprzednio dostarczone są niepełne, lub budzą jakiekolwiek wątpliwości
 • Wnioski
  Wnioski i obliczenia na podstawie dokumentacji

Korzyści

Likwidacja szkód z tytułu utraty dochodu z nami to:

 • sprawna obsługa każdego zlecenia przez ekspertów z zakresu księgowości oraz kadr i płac.
 • wnikliwa analiza dokumentacji
 • kompleksowa ekspertyza każdej sprawy
 • wsparcie w wykrywaniu prób wyłudzeń
 • oszczędność czasu
 • obniżenie kosztów i zabezpieczenie przed wyłudzeniem