Likwidacja szkód w płodach rolnych

Usługa

Zatrudniamy wyspecjalizowanych likwidatorów, którzy mają duże doświadczenie w dziedzinie upraw rolnych. Profesjonalnie i szybko likwidujemy szkody rolne na terenie całej Polski. Współpracujemy z największymi TU w Polsce i wspieramy ich w codziennej pracy.

Baza naszych likwidatorów rolnych zawiera ponad 60 osób, które przeszły szczegółowy

i wymagający proces rekrutacji, polegający na testach z wiedzy o likwidacji szkód rolnych.

Nasz dokładnie dobrany zespół może pochwalić się sukcesami likwidacji szkód rolnych, które wykonujemy dla TUW od lat.

Zaprojektowaliśmy i z powodzeniem wdrożyliśmy oparty o geolokalizację system zarządzania zespołami osób, które są gotowe w każdej chwili wyruszyć i zrealizować zlecenie na terenie całej Polski.

Jak to działa

Proces likwidacji szkód rolnych jest skomplikowany i wymaga dużej wiedzy oraz umiejętności, dlatego współpracujemy z wykwalifikowanymi likwidatorami rolnymi, którzy posiadają duże doświadczenie w tej dziedzinie. Poniżej prezentujemy, jak likwidujemy szkody w oparciu o system geolokalizacji.

Etap I

 1. Otrzymujemy zgłoszenie z towarzystwa ubezpieczeń.
 2. Analizujemy współrzędne geograficzne - zlecenie będzie realizowane przez likwidatora, który znajduje się najbliżej miejsca docelowego. Dzięki wbudowanym mechanizmom geolokacyjnym, oraz współpracy z urządzeniami mobilnymi, jesteśmy w stanie za pomocą tego systemu odnaleźć w czasie rzeczywistym likwidatora najbliższego danemu zgłoszeniu.
 3. Przekazujemy mu sprawy online – bez konieczności jego powrotu do domu lub biura. W sytuacjach kryzysowych w znaczący sposób przyspiesza to realizację zgłoszeń, tym samym podnosząc satysfakcję klientów.

System analizuje dane dotyczące lokalizacji likwidatorów, miejsca zamieszkania,
a także ocen jakości ich wcześniejszej pracy, terminowości i aktualnego obciążenia.

Etap II

 1. Każdy z likwidatorów, który otrzymał informację z prośbą o przejęcie szkód do likwidacji, stara się indywidualnie ustalić termin spotkania z klientem.
 2. Informacje te zapisywane są w bazie danych w systemie. W ten sposób każda próba kontaktu z klientem jest odnotowywana, co pozwala tworzyć historię realizacji zlecenia, a w konsekwencji likwidacji szkody.

Etap III

 1. Likwidator zjawia się na miejscu oględzin i dokonuje analizy uszkodzeń ubezpieczonych roślin w ilości wymaganej przez towarzystwo ubezpieczeń oraz oblicza wielkość uszkodzeń, a następnie wysokość szkody.
 2. Pracownik przygotowuje dokładną dokumentację fotograficzną w postaci zdjęć pola, skutków zjawiska bądź zjawisk, które miały miejsce, a także orientacyjnych zdjęć uszkodzeń na roślinach. Likwidator załącza także fotografie wszystkich dokumentów, które wymaga dane towarzystwo ubezpieczeń.
 3. Na życzenie towarzystwa ubezpieczeń likwidator obliczy również kwotę odszkodowania.
 4. Likwidator przesyła całą dokumentację fotograficzną do bazy systemowej i tam dołączana jest ona do elektronicznej teczki szkodowej. Do odpowiedniej zakładki w systemie wprowadza również wysokość szkody rzeczywistej oraz ustaloną kwotę odszkodowania.

Etap IV

Tak sporządzone dokumenty są następnie weryfikowane. W przypadku dostrzeżonych braków zwracane są do likwidatora w celu uzupełnienia informacji. Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów przygotowana teczka szkody zostaje przekazana zleceniodawcy w postaci elektronicznej.

Korzyści

Likwidacja szkód w płodach rolnych z nami to:

 • kontrola przebiegu trasy każdego likwidatora
 • optymalne wykorzystanie wydajności czasu pracy każdego likwidatora
 • sprawna komunikacja online
 • szybka obsługa dużej liczby szkód
 • uniknięcie kosztów związanych z pokonywaniem zbędnych kilometrów.
 • wykorzystanie wiedzy ekspertów w dziedzinie likwidacji szkód rolnych

Cały proces przekazywania informacji i generowania dokumentów odbywa się drogą elektroniczną, co umożliwia automatyczną aktualizację bazę danych zleceniodawcy informacjami opracowywanymi przez Mentax.pl