Likwidacja szkód majątkowych

Usługa

Oferujemy usługę oględzin majątkowych i techniczną likwidację szkód. Dysponujemy szeroką bazą wykwalifikowanych likwidatorów oraz kosztorysantów. Posiadamy w naszej bazie ponad 100 likwidatorów mobilnych, którzy są gotowi od razu przyjąć zlecenie i pojawić się w dowolnym miejscu w Polsce.

Zarządzamy dwiema mobilnymi grupami likwidatorów, którzy przyjmują zlecenie związane z dłuższymi lub krótszymi okresami wyjazdów na miejsce oględzin.

Zespoły składają się z likwidatorów z dużym doświadczeniem, zdobytym przeważnie w kilku różnych firmach ubezpieczeniowych obecnych na polskim rynku. Likwidatorzy aktywnie uczestniczą w likwidacji szkód w różnych rejonach kraju, dzięki czemu nam, jako firmie, udaje się likwidować co najmniej 100 szkód dziennie.

Jak to działa

Etap I

 1. Otrzymujemy zgłoszenie z towarzystwa ubezpieczeń.
 2. Analizujemy współrzędne geograficzne - zlecenie będzie realizowane przez likwidatora, który znajduje się najbliżej miejsca docelowego. Dzięki wbudowanym mechanizmom geolokacyjnym, oraz współpracy z urządzeniami mobilnymi, jesteśmy w stanie za pomocą tego systemu odnaleźć w czasie rzeczywistym likwidatora najbliższego danemu zgłoszeniu.
 3. Przekazujemy mu sprawy online – bez konieczności jego powrotu do domu lub biura. W sytuacjach kryzysowych w znaczący sposób przyspiesza to realizację zgłoszeń, tym samym podnosząc satysfakcję klientów.

System analizuje dane dotyczące lokalizacji likwidatorów, miejsca zamieszkania,
a także ocen jakości ich wcześniejszej pracy, terminowości i aktualnego obciążenia.

Etap II

 1. Każdy z likwidatorów, który otrzymał informację z prośbą o przejęcie szkód do likwidacji, loguje się do systemu i zapoznaje się ze zleceniem.
 2. Jeśli zlecenie jest otwarte, to likwidator przyjmuje je i następnie stara się indywidualnie ustalić termin spotkania z klientem.
 3. Informacje te zapisywane są w bazie danych w systemie. W ten sposób każda próba kontaktu z klientem jest odnotowywana, co pozwala tworzyć historię realizacji zlecenia, a w konsekwencji likwidacji szkody.

Etap III

 1. Likwidator zjawia się na miejscu oględzin, dokonuje analizy uszkodzeń ubezpieczonego mienia.
 2. Ważnym elementem procesu likwidacji szkody jest przygotowywana przez pracownika dokładna dokumentacja fotograficzna, którą wraz z opisem szkody wysyła do bazy systemowej, gdzie kompletowana jest elektroniczna teczka szkodowa sprawy.
 3. Tak sporządzone dokumenty są następnie weryfikowane. W przypadku dostrzeżonych braków zwracane są do likwidatora w celu uzupełnienia informacji.
 4. Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów przygotowana teczka szkody zostaje przekazana zleceniodawcy w postaci elektronicznej do sekcji kosztorysów.
 5. W oparciu o dokumentację fotograficzną i opis zniszczeń przygotowywany jest kosztorys.

W ten sposób cały proces przekazywania informacji i generowania dokumentów odbywa się drogą elektroniczną, co umożliwia automatyczną aktualizację bazę danych zleceniodawcy informacjami opracowywanymi przez Mentax.pl

Korzyści

Techniczna likwidacja szkód i oględziny z nami to:

 • sprawna obsługa każdego zlecenia
 • pojawienie się na miejscu wydarzenia w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia
 • czas przekazania gotowej elektronicznej teczki szkody, wraz z pełną dokumentacją, to około 3-4 dni robocze.
 • pełna profesjonalna dokumentacja fotograficzna
 • baza likwidatorów na terenie całej Polski
 • kontrola przebiegu trasy każdego likwidatora
 • optymalne wykorzystanie wydajności czasu pracy każdego likwidatora
 • sprawna komunikacja online
 • uniknięcie kosztów związanych z pokonywaniem zbędnych kilometrów.