Likwidacja szkód komunikacyjnych

Usługa

Oferujemy pełną obsługę technicznej likwidacji w zakresie realizacji zleceń oględzin oraz kontroli po naprawczych w szkodach komunikacyjnych. Dysponujemy zespołem 160 mobilnych rzeczoznawców komunikacyjnych oraz kosztorysantów gotowych na przyjęcie i obsługę zleceń w dowolnym miejscu w Polsce. Stworzony przez nas zespół składa się z osób z uprawnieniami rzeczoznawczymi, posiadających duże doświadczenie w zakresie szacowania kosztów napraw pojazdów.

Dodatkowym atutem zespołu jest szeroka wiedza na temat oczekiwań Towarzystw Ubezpieczeniowych, zdobyta w czasie współpracy z różnymi firmami ubezpieczeniowymi działającymi na polskim rynku.

Jak to działa

Etap I

 1. Otrzymujemy zgłoszenie z towarzystwa ubezpieczeń.
 2. Analizujemy współrzędne geograficzne - zlecenie będzie realizowane przez rzeczoznawcę, który znajduje się najbliżej miejsca planowanych oględzin. Dzięki wbudowanym mechanizmom geolokacyjnym, oraz współpracy z urządzeniami mobilnymi, jesteśmy w stanie za pomocą systemu odnaleźć w czasie rzeczywistym rzeczoznawcę najbliższego danemu zleceniu.
 3. Sprawy przekazujemy online – bez konieczności powrotu rzeczoznawcy do domu lub biura. W sytuacjach kryzysowych w znaczący sposób przyspiesza to realizację zleceń, tym samym podnosząc satysfakcję klientów. System analizuje dane dotyczące miejsca oględzin,
lokalizacji rzeczoznawców, a także ocen jakości ich wcześniejszej pracy, terminowości i aktualnego obciążenia.

Etap II

 1. Każdy z rzeczoznawców, który otrzymał informację z prośbą o przejęcie szkód do likwidacji, loguje się do systemu i zapoznaje się ze zleceniem.
 2. Jeśli zlecenie jest otwarte, przyjmuje je, a następnie ustala indywidualnie termin spotkania z klientem.
 3. Informacje o poczynionych ustaleniach zapisywane są w bazie danych w systemie. W ten sposób wszystkie kontakty z klientem są odnotowywane, co pozwala tworzyć historię realizacji zlecenia, a w konsekwencji likwidacji szkody.

Etap III

 1. Likwidator po dotarciu na miejsce oględzin, dokonuje analizy uszkodzeń uszkodzonego pojazdu.
 2. Ważnymi elementami procesu realizacji zlecenia oględzin jest przygotowywanie przez pracownika dokładnej dokumentacji fotograficznej uszkodzeń oraz kosztorysu naprawy pojazdu. Dokumenty te zamieszczane są w systemie, gdzie kompletowana jest elektroniczna teczka szkodowa sprawy.
 3. Tak sporządzone dokumenty są następnie weryfikowane. W przypadku dostrzeżonych braków dokumenty zwracane są do rzeczoznawcy w celu uzupełnienia.
 4. Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów przygotowana teczka szkody zostaje przekazana w postaci elektronicznej zleceniodawcy. Cały proces przekazywania informacji i generowania dokumentów odbywa się drogą elektroniczną, co umożliwia automatyczną aktualizację bazę danych zleceniodawcy informacjami opracowywanymi przez Mentax.pl

Korzyści

Techniczna likwidacja szkód i oględziny z nami to:

 • sprawna i terminowa obsługa każdego zlecenia
 • pojawienie się w miejscu planowanych oględzin w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia
 • rozliczenie szkody wraz z dokumentacją fotograficzną przekazywane w formie elektronicznej teczki szkody
 • gwarancja wykonania oględzin na terenie całego kraju
 • optymalne wykorzystanie wydajności czasu pracy każdego likwidatora
 • sprawna komunikacja online
 • uniknięcie kosztów związanych z pokonywaniem zbędnych kilometrów
 • kontrola przebiegu trasy każdego likwidatora