Mobilny System Likwidacji Szkód

Mobilny System Likwidacji Szkód (MSLS) stworzyliśmy, a następnie wdrożyliśmy, aby usprawnić i ujednolicić proces likwidacji szkód podczas oględzin w miejscu szkody.

Dzięki narzuconym procedurom likwidator techniczny intuicyjnie uzupełni wszystkie dane wymagane przez określone Towarzystwo Ubezpieczeniowe, co eliminuje problem braku informacji i znacznie skraca czas zgłaszania szkody.

MSLS posiada praktyczne funkcje i rozwiązania technologiczne:

  • automatyzacja załączania zdjęć do teczki szkodowej z jednoczesnym powiązaniem z przedmiotem szkody
  • skatalogowanie przyczyn szkody
  • możliwość planowania kolejnych dni pracy
  • obrazowanie na mapie kolejnych szkód do realizacji
  • komunikacja z kosztorysantem i likwidatorem merytorycznym
  • dostęp do szablonów druków i instrukcji
  • możliwość pracy w trybie OFFLINE
  • geolokalizacja likwidatora w terenie

Następny Poprzedni

Jakie korzyści ma Towarzystwo Ubezpieczeniowe? Techniczna likwidacja szkód za pomocą tego systemu nie tylko przyśpiesza i usprawnia proces, ale także wzmacnia wizerunek TU jako firmy innowacyjnej. Firmy nowoczesnej, która chętnie korzysta z nowości technologicznych, aby oferować jak najlepsze jakościowo usługi.
Zachęcamy do przetestowania naszych możliwości!